Archief van de Diamantcentrale - Diamantcontrole en van de Bedrijfsgroepering Diamant.

Identifier
BE / ARA-AGR / 510-III.0283
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 510-III.0283
Dates
1 Jan 1929 - 31 Dec 1948
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

26,1 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand omvat de archieven van in totaal negen archiefvormers, die echter allen actief waren in de diamantsector voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een schat aan informatie over de reorganisatie en plundering van de Belgische (vooral Antwerpse) diamantwereld tijdens de bezetting. We vinden o.a. briefwisseling, lijsten in verband met ingeschreven leden en ondernemingen, registers inzake makelaars aan wie diamanten werden toevertrouwd, boekhoudkundige stukken, … De stukken die betrekking hebben op de activiteiten van deze organisatie zijn veruit het interessantst. We vermelden in het bijzonder de meer dan 1300 individuele dossiers met aanvragen en vergunningen voor transacties in diamant en de stukken inzake verklaringen betreffende de aankoop, verkoop, bewerking, afgifte, deponering, … van diamanten. Het archief van de Vereniging van Belgische Diamantnijveraars en Handelaars en Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid, later verplicht gefuseerd tot Belgisch Diamant Verbond (BDV), bevat stukken die verwacht worden bij beroepsverenigingen, nl. briefwisseling, stukken inzake de oprichting, ledenadministratie, verslagen, dossiers over activiteiten, … Voor wat de bezettingsperiode betreft is vooral het archief van de BDV van belang, met o.a. belangrijke series briefwisseling en stukken inzake de aangesloten leden. Van de archiefvormers Bedrijfsraad van de Diamantnijverheid en – handel, Antwerpse Diamantbank NV, Belgian Tool Company S.A., Import- en Exportbedrijf van Maria de Waele, Kriegsverwaltungsrat Tidemann-Ulrich Lemberg (Feldkommandantur 520 Antwerpen) en Commissariaat voor Prijzen en Lonen bleven hoofdzakelijk enkele pakken briefwisseling bewaard. Ten slotte vermelden we nog de stukken uit het archief van het Krijgsauditoraat Antwerpen die in hoofdzaak handelen over de epuratie na de Tweede Wereldoorlog.

Finding Aids

  • K. DEVOLDER, Inventaris van archieven betreffende de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog waaronder het archief van de Diamantcentrale – Diamantcontrole en van de Bedrijfsgroepering Diamant (1929-1948), I 407, Brussel, ARA-AGR, 2007.

Process Info

Subjects