Ministerie van Justitie. Bestuur Openbare Veiligheid. Dienst Vreemdelingenpolitie. Individuele dossiers geopend tussen 1835 en 1912 (dossiers nrs. 1-999.999) Inventaris van de gedeporteerden via Kazerne Dossin (WO II) (deel 1)

Show Item Details