Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.

Identifier
BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 3000 stukken (30 dozen).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand bevat zowel originelen als kopies van archiefstukken. Het gaat hoofdzakelijk om persoonlijke documenten of documentatie zoals allerhande identiteitsbewijzen, lidkaarten, briefwisseling en postkaarten, nota’s, biografische aantekeningen, tekeningen, teksten, persknipsels, overlijdensberichten, … afkomstig van de getuigen zelf. Daarnaast noteren we ook administratieve documenten zoals attesten (vb. van de status van politiek gevangene), diverse formulieren en ook juridische documenten (vb. processen-verbaal van ondervraging, politierapporten, …). We treffen in het bestand ook dikwijls foto’s aan van de getuigen en hun familie, zowel vooroorlogse als naoorlogse foto’s. Het gaat niet alleen om portretten of familiefoto’s, maar ook om vb. Joodse jeugdorganisaties, foto’s van bij andere gezinnen of instellingen ondergedoken Joodse kinderen, herdenkingsplechtigheden, naoorlogse bezoeken aan de concentratiekampen, …

Finding Aids

  • De inventaris werd in 10 delen gepubliceerd in het Driemaandelijks Tijdschrift / Bulletin Trimestriel van de Stichting Auschwitz: zie de nrs. 82, 84-86, 88-90, 94, en 96-97. Indien de schenker van de documenten werd geïnterviewd, bevatten de beschrijvingen referenties naar het interview.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.