Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië.

Identifier
BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 2000 stukken (15 dozen).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand bevat stukken die getuigen van de interne werking en activiteiten van de vereniging. Het gaat om documenten die typisch zijn voor verenigingsarchief zoals statuten, briefwisseling, omzendbrieven, boekhoudkundige stukken, diverse administratieve documenten, documentatie, dossiers, enz. Voor de jaren 1957-1980 is een quasi volledige reeks notulen van vergaderingen aanwezig. De stukken hebben vooreerst betrekking op contacten met andere organisaties zoals patriottische verenigingen (vb. Comité La Flamme), verschillende oud-gevangenencomités (vb. uit Frankrijk en Nederland, maar ook Belgische verenigingen), Joodse organisaties (o.a. UPJB, CCLJ, CCOJB, Fédération de la Jeunesse juive de Belgique, Fédération Sioniste de Belgique, Union des Déportés Juifs et Ayants Droits en Belgique) en verzetsorganisaties (o.a. Fédération Internationale des Résistants, Amicale de l’Armée Secrète, Front de l’Indépendance, Fédération Mondiale des Résistants). Daarnaast komen ook de activiteiten van de vereniging aan bod, waaronder herdenkingsplechtigheden (vb. jaarlijkse ceremonie bij het Fort Breendonk, neerleggingen van bloemen bij het graf van de onbekende soldaat op 11 november), deelname aan pelgrimstochten naar de Dossinkazerne in Mechelen, de oprichting van het Mémorial des martyrs juifs, het contact met en werking binnen het Auschwitz museum, de acties van de vereniging tegen de verjaring van oorlogsmisdaden en het terug opflakkeren van racisme, antisemitisme en fascisme, … Ten slotte noteren we nog de stukken betreffende specifieke gebeurtenissen en conflicten, zoals inzake het wijzigen van de symbolen op de graven van Joodse gefusilleerden op de Tir National (1968-1972), de verdeeldheid binnen de vereniging naar aanleiding van de Zesdaagse Oorlog (1967), …

Finding Aids

  • (niet-gepubliceerde) inventaris J. GREGOIRE, Le fonds d’archives de l’amicale des ex-prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, camps et prisons de Silésie, 1992.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.