Archival Institutions

Displaying items 1 to 19 of 19
Country: Uzbekistan
 1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Huzuridagi "O`zarxiv" Agentligi

  • "Ozarxiv" Agency of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
 2. Surxondaryo Viloyati davlat Arxivi

  • Surkhandarya Regional State Archive
 3. Amudaryo Viloyat davlat Arxivi

  • Amudarya Regional State Archive
 4. Samarqand Shaxr davlat Arxivi

  • Samarkand City State Archive
 5. Jizzax Viloyat davlat Arxivi

  • Jizzakh Regional State Archive
 6. Fargona Viloyati davlat Arxivi

  • Fergana Regional State Archive
 7. Jizzax Shaxr davlat Arxivi

  • Jizzakh City State Archive
 8. Fargona Shaxr davlat Arxivi

  • Fergana City State Archive
 9. Buxoro Shaxr davlat Arxivi

  • Bukhara City State Archives
 10. Andijon Shaxr davlat Arxivi

  • Andijan City State Archives
 11. Qashqadaryo Viloyat davlat Arxivi

  • Qashkadarya Regional State Archive
 12. Samarqand Viloyat davlat Arxivi

  • Samarkand Regional State Archive
 13. Andijon Viloyati davlat arxivi

  • Andijan Regional State Archive
 14. O'zbekiston Respublikasi Kinofotofono hujjatlari markaziy davlat arxivi

  • Central State Archive of the Documentary Films of the Republic of Uzbekistan
  • Uzbekistan
  • Chilanzar 1, Tashkent, Chilanzar district
 15. Buxoro Viloyati davlat arxivi

  • Bukhara Regional State Archive
 16. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi

  • Central State Archive of the Republic of Uzbekistan
 17. Toshkent Viloyati davlat arxivi

  • Tashkent Regional State Archives
 18. Toshkent Shaxr davlat arxivi

  • Tashkent City State Archives
 19. Red Crescent Society of Uzbekistan

  • Uzbekistan
  • 30, Yusuf Hos Hojib str., Tashkent