Archival Institutions

Displaying items 81 to 100 of 122
Country: Belgium
 1. Université Libre de Bruxelles - département des Archives

  • Free University of Brussels Archives
  • Belgium
  • Avenue F.D. Roosevelt / F..D. Rooseveltlaan 50 ULB CP170, Bruxelles / Brussel
 2. Gemeentearchief Kwaadmechelen

  • Municipal Archive Kwaadmechelen
 3. Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België

  • National Bank of Belgium
 4. Archief Rode Kruis - Vlaanderen

  • Archives of the Red Cross - Flanders
  • Belgium
  • Motstraat 40, Mechelen
 5. Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Chambre des notaires de Bruxelles

  • Chamber of Notaries of Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 6. Privéarchieven Home Van Hellemont

  • x
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 7. Koninklijk Atheneum, Antwerpen

  • Royal Atheneum, Antwerp
 8. Antwerpsche Diamantkring CVBA

  • Antwerp Diamond Exchange
  • Belgium
  • Hoveniersstraat 2, Antwerpen
 9. Hof van Cassatie / Cour de Cassation

  • Court of Cassation
 10. Musée postal de Bruxelles / Postmuseum van Brussel

  • Postal Museum in Brussels
 11. Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Section Archives / Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Sectie Archieven

  • General Service Information and Security, Archives Section
  • ADIV
  • SGRS
  • Belgium
  • Rue d'Evere / Eversestraat 1 blok 15, Bruxelles / Brussel
 12. Archives Musée national de la Résistance / Archief Nationaal Museum van de Weerstand, Anderlecht

  • National Museum of Resistance
  • Belgium
  • Rue Van Lint / Van Lintstraat 14, Bruxelles / Brussel
 13. Archives communales de Schaerbeek / Gemeentearchief Schaarbeek

  • Communal archives of Schaerbeek
  • Belgium
  • Rue Anatole France / Anatole Francestraat 29, Brussel
 14. Diamantclub van Antwerpen

  • Diamond Club of Antwerp
 15. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

  • Geel integrated psychiatric centre
  • Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, Geel
 16. Antwerp World Diamond Centre

  • Hoge Raad voor Diamant
  • AWDC
 17. Archief NMBS / Archives SNCB

  • Archives of the NMBS / SNCB