Country: Belgium
 1. Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive

  • Institute of the Jewish Audiovisual Memory
  • IMAJ
  • Belgium
  • Avenue Ducpétiaux / Ducpétiauxlaan 68, Bruxelles / Brussel, Bruxelles / Brussel
 2. Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk / Mémorial National du Fort de Breendonk

  • National Memorial Fort Breendonk
  • NGFB-MNFB
  • Fort van Breendonk Nationaal Memoriaal
  • Belgium
  • Brandstraat 57, Willebroek
 3. Staatsarchiv Eupen

  • State Archives in Eupen
  • Archives de l'État à Eupen
  • Rijksarchief te Eupen
  • ...
  • Belgium
  • Kaperberg 2-4 , Eupen
 4. Rijksarchief te Hasselt / Archives de l'Etat à Hasselt

  • State Archives in Hasselt
  • RAH
  • Belgium
  • Bampslaan 4, Hasselt
 5. Tachkemoni School

  • Belgium
  • Lange Leemstraat 313, Antwerp
 6. Rijksarchief te Kortrijk / Acrhives de l'Etat à Courtrai

  • State Archives in Courtrai
  • RAK
  • Belgium
  • Guido Gezellestraat 1 , Kortrijk
 7. Archives des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique / Archief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

  • Archives of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium
  • AMRBAB-AKMSKB
  • ARMFAB
  • Belgium
  • Rue du Musée 9 / Museumstraat 5, Brussels
 8. Jesode-Hatora – Beth-Jacob

  • JHBJ
  • Belgium
  • Lange Van Ruusbroeckstraat 12, Antwerp
 9. Provinciaal archief Oost-Vlaanderen

  • Provincial Archive East Flanders
  • PAOVL
  • Provinciearchief Oost-Vlaanderen
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 38, Gent
 10. Archief en documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme

  • Archive and Documentation Centre for Flemish Nationalism
  • ADVN
  • Belgium
  • Lange Leemstraat 26, Antwerpen
 11. Service des Archives de la Ville de Liège

  • City Archives of Liège
  • Archives de la Ville de Liège
  • Belgium
  • Rue de la Tonne Bâtiment BM67, Liège
 12. Institut d'Études du Judaïsme

  • Institute for Jewish Studies
  • Institut Martin Buber
  • IEJ
  • Belgium
  • 17 Avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles / Brussel, Bruxelles / Brussel
 13. Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis

  • Amsab - Institute of Social History
  • AMSAB-ISG
  • Amsab-ISH
  • Belgium
  • Bagattenstraat 174, Gent
 14. Provinciaal Archief West-Vlaanderen

  • Provincial Archive West Flanders
  • PAWV
  • Belgium
  • Gistelse Steenweg 528, Sint-Andries
 15. Archives de la Ville de Bruxelles / Archief van de Stad Brussel

  • The Archives of the City of Brussels
  • Stadsarchief Brussel
  • Archives of the City of Brussels
  • ...
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel
 16. Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

  • Archdiocese of Mechelen-Brussels, Archives
  • Aartsbisschoppelijk Archief
  • AAM
  • Belgium
  • Diocesaan Pastoraal Centrum - Frederik de Merodestraat 18, Mechelen
 17. Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon

  • Royal Society for Jewish Welfare
  • Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid
  • The Centrale
  • Belgium
  • Nerviërsstraat 14-18, Antwerpen
 18. Institut d'Histoire ouvrière, économique et sociale

  • Institute of Labour, Economic and Social History
  • IHOES
  • Belgium
  • Avenue Montesquieu 3, Seraing
 19. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

  • Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society
  • KADOC
  • Belgium
  • Vlamingenstraat 39, Leuven
 20. Musée S. Kruglanski de la Communauté israélite de Liège

  • Museum S. Kruglanski of the Jewish Community of Liège
  • MCIL
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège