Country: Belgium
 1. Rijksarchief in België, Dienst Archief Oorlogsslachtoffers / Archives de l'État en Belgique, Service Archives des Victimes de la Guerre

  • State Archives of Belgium, Archives Service for War Victims
  • Directorate-General War Victims
  • Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers
  • ...
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 31, Bruxelles / Brussel
 2. Archives de l'État à Bruxelles / Rijksarchief te Brussel

  • State Archives in Brussels
  • AEBA-RABA
  • Belgium
  • Avenue du Pont de Luttre n°74, Bruxelles (Forest) / Brussel (Vorst)
 3. Rijksarchief in België, CEGESOMA / Archives de l'État en Belgique, CEGESOMA

  • State Archives of Belgium, CEGESOMA
  • Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
  • Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society
  • ...
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 29, Bruxelles / Brussel
 4. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 5. Stadsarchief Genk

  • City Archives Genk
 6. Archives de la Ville de Liège

  • City Archive Liège
  • Belgium
  • Rue Velbruck 9, Liège
 7. Parket van het hof van beroep, Brussel / Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles

  • The Office of the Prosecutor-general of the Court of Appeal, Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 8. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers

  • Financial Services and Markets Authority
  • Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financiière et des Assurances
 9. Israëlitische Gemeente van Antwerpen - Shomre Hadas

  • Jewish Community of Antwerpen - Shomre Hadas
  • Shomre Hadas
  • Belgium
  • Terliststraat 35, Antwerp, Antwerp
 10. Institut d'Études du Judaïsme

  • Institute for Jewish Studies
  • Institut Martin Buber
  • IEJ
  • Belgium
  • 17 avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles / Brussel
 11. Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen

  • Chamber of Notaries of the province of Antwerp
 12. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 13. Archives communales de Jette / Gemeentearchief Jette

  • Communal archives of Jette
  • Belgium
  • Place Cardinal Mercier / Kardinaal Mercierplein 12, Bruxelles / Brussel
 14. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB
 15. Provinciearchief Oost-Vlaanderen

  • Provincial Archive East Flanders
  • PAOVL
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 38, Gent
 16. Archives de l'Évêché de Liège

  • Episcopal Archive Liège
  • Belgium
  • Rue de l'Évêché25, Liège
 17. Historische dienst van de Federale Politie / Service Historique de la Police fédérale

  • Historical Service of the Federal Police
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 18. Archives de la Ville de Charleroi

  • City Archive Charleroi
  • Archives Communales de Charleroi
  • Communal archives Charleroi
  • Belgium
  • Caserne Trésignies, bloc P, rue Tumelaire 80, Charleroi
 19. Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive

  • Institute of the Jewish Audiovisual Memory
  • IMAJ
  • Belgium
  • Avenue Brugmann / Brugmannlaan 319, Bruxelles / Brussel