Country Code: Slovakia
 1. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Kremnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Kremnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Kremnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • ČSA 951/82, Kremnica
 2. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Topoľčany
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Topoľčany (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Topoľčany Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Pod Kalváriou 2140, Topoľčany
 3. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Šaľa
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Šaľa (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Šaľa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Petra Pázmáňa 27, Šaľa
 4. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 5. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Považská Bystrica
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Považská Bystrica (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Považská Bystrica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenských partizánov 1135/55, Považská Bystrica
 6. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov

  • State Archive in Košice, workplace Archive Trebišov
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Trebišov (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Trebišov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • M.R.Štefánika 201, Trebišov
 7. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Čadca

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Čadca
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Čadca (unitl 2015)
  • State Archive in Bytča: the Čadca Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • 17. novembra 2022, Čadca
 8. Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra

  • State archive in Bratislava, workplace Archive Modra
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Modra (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Modra Branch (until 2015)
 9. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Lučenec
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Lučenec (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Lučenec Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kubínyiho námestie 1, Lučenec
 10. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľky Krtíš

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Veľký Krtíš
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Veľky Krtíš (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Veľký Krtíš Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Za parkom 851, Veľký Krtíš
 11. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj
 12. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Rimavská Sobota
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Rimavská Sobota (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Rimavská Sobota Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Cukrovarská48, Rimavská Sobota
 13. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Bojnice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Bojnice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Bojnice Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Tehelná18, Bojnice, Trenčiansky kraj
 14. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Zvolen
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Zvolen (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Zvolen Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podboroviansky potok 4052, P.O. BOX 188, Zvolen, Banskobystrickýkraj
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Svidník
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Svidnik (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Svidnik Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Partizánska 625/12, Svidník
 16. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava

  • State Archive in Košice, workplace Archive Rožňava
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Rožňava (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Rožňava Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Zakarpatská12, Rožňava, Košickýkraj
 17. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Levice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Levice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Levice Branch (until 2015)
 18. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

  • State archive in Nitra, workplace Archive Komárno
  • Štátny archív v Nitre - pobočka Komárno (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Komarno Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Hradná 2, Komárno
 19. Štátny archív v Nitre

  • State Archive in Nitra
  • Slovakia
  • Novozámocká 273, Ivánka pri Nitre
 20. Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica

  • State archive in Trnava, workplace Archive Skalica
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Skalica (until 2015)
  • State archive in Bratislava - the Skalica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kráľovská16, Skalica, Trnavsky kraj