Country: Belgium
 1. Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België

  • National Bank of Belgium
 2. Archief Rode Kruis - Vlaanderen

  • Archives of the Red Cross - Flanders
  • Belgium
  • Motstraat 40, Mechelen
 3. Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Chambre des notaires de Bruxelles

  • Chamber of Notaries of Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 4. Privéarchieven Home Van Hellemont

  • x
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 5. Koninklijk Atheneum, Antwerpen

  • Royal Atheneum, Antwerp
 6. Antwerpsche Diamantkring CVBA

  • Antwerp Diamond Exchange
  • Belgium
  • Hoveniersstraat 2, Antwerpen
 7. Hof van Cassatie / Cour de Cassation

  • Court of Cassation
 8. Rijksarchief Beveren / Archives de l'Etat à Beveren

  • State Archives Beveren
  • RABN
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg 39 bus 1, Beveren
 9. Archives de l'État à Mons / Rijksarchief Bergen

  • State Archives Mons
  • AEM
  • Belgium
  • Place du Parc 23, Mons
 10. Archives de l'État à Arlon / Rijksarchief te Aarlen

  • State Archives Arlon
  • AEA
  • Belgium
  • Parc des Expositions 9, Arlon
 11. Stadsarchief Gent

  • City Archive Ghent
  • SAG
  • Belgium
  • Dulle-Grietlaan 12, Ghent
 12. Provinciearchief West-Vlaanderen

  • Provincial Archive West Flanders
  • PAWV
  • Belgium
  • Gistelse Steenweg 528, Sint-Andries
 13. Musée postal de Bruxelles / Postmuseum van Brussel

  • Postal Museum in Brussels
 14. Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

  • State Archives and Archives in the Provinces
  • AGR
  • ARA
  • Belgium
  • Rue de Ruysbroeck / Ruisbroekstraat 2, Bruxelles / Brussel
 15. Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Section Archives / Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Sectie Archieven

  • General Service Information and Security, Archives Section
  • ADIV
  • SGRS
  • Belgium
  • Rue d'Evere / Eversestraat 1 blok 15, Bruxelles / Brussel
 16. Rijksarchief in België, Dienst Archief Oorlogsslachtoffers / Archives de l'État en Belgique, Service Archives des Victimes de la Guerre

  • State Archives of Belgium, Archives Service for War Victims
  • Directorate-General War Victims
  • Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers
  • ...
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 31, Bruxelles / Brussel
 17. Archives de la Ville de Bruxelles / Archief van de Stad Brussel

  • City Archive Brussels
  • Stadsarchief Brussel
  • Archives of the City of Brussels
  • ...
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel
 18. Archives Musée national de la Résistance / Archief Nationaal Museum van de Weerstand, Anderlecht

  • National Museum of Resistance
  • Belgium
  • Rue Van Lint / Van Lintstraat 14, Bruxelles / Brussel