Country: Belgium
 1. Stadsarchief Genk

  • City Archives Genk
 2. Archives de la Ville de Liège

  • City Archive Liège
  • Belgium
  • Rue Velbruck 9, Liège
 3. Parket van het hof van beroep, Brussel / Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles

  • The Office of the Prosecutor-general of the Court of Appeal, Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 4. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers

  • Financial Services and Markets Authority
  • Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financiière et des Assurances
 5. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 6. Israëlitische Gemeente van Antwerpen - Shomre Hadas

  • Jewish Community of Antwerpen - Shomre Hadas
  • Shomre Hadas
  • Belgium
  • Terliststraat 35, Antwerp, Antwerp
 7. Institut d'Études du Judaïsme

  • Institute for Jewish Studies
  • Institut Martin Buber
  • IEJ
  • Belgium
  • 17 avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles / Brussel
 8. Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen

  • Chamber of Notaries of the province of Antwerp
 9. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 10. Archives communales de Jette / Gemeentearchief Jette

  • Communal archives of Jette
  • Belgium
  • Place Cardinal Mercier / Kardinaal Mercierplein 12, Bruxelles / Brussel
 11. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB
 12. Provinciearchief Oost-Vlaanderen

  • Provincial Archive East Flanders
  • PAOVL
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 38, Gent
 13. Archives de l'Évêché de Liège

  • Episcopal Archive Liège
  • Belgium
  • Rue de l'Évêché25, Liège
 14. Historische dienst van de Federale Politie / Service Historique de la Police fédérale

  • Historical Service of the Federal Police
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 15. Archives de la Ville de Charleroi

  • City Archive Charleroi
  • Archives Communales de Charleroi
  • Communal archives Charleroi
  • Belgium
  • Caserne Trésignies, bloc P, rue Tumelaire 80, Charleroi
 16. Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive

  • Institute of the Jewish Audiovisual Memory
  • IMAJ
  • Belgium
  • Avenue Brugmann / Brugmannlaan 319, Bruxelles / Brussel
 17. Université Libre de Bruxelles - département des Archives

  • Free University of Brussels Archives
  • Belgium
  • Avenue F.D. Roosevelt / F..D. Rooseveltlaan 50 ULB CP170, Bruxelles / Brussel
 18. Archief en documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme

  • Archive and Documentation Centre for Flemish Nationalism
  • ADVN
  • Belgium
  • Lange Leemstraat 26, Antwerpen
 19. OCMW van Brussel, Dienst Archieven en Museum / CPAS de Bruxelles, Service Archives et Musée

  • CPAS of Brussels, Department of Archives and Museum
  • Belgium
  • Rue Haute 289a / Hoogstraat 298a
, Brussels
 20. Gemeentearchief Kwaadmechelen

  • Municipal Archive Kwaadmechelen
  • Belgium
  • Kwaadmechelen