Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 48
Country: Slovakia
 1. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves

  • State archive in Košice, workplace Archive Spišská Nová Ves
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Spišská Nová Ves (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Spišská Nová Ves Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Letná67, SpišskáNováVes
 2. Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica

  • State archive in Trnava, workplace Archive Skalica
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Skalica (until 2015)
  • State archive in Bratislava - the Skalica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kráľovská16, Skalica, Trnavsky kraj
 3. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Kremnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Kremnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Kremnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • ČSA 951/82, Kremnica
 4. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Topoľčany
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Topoľčany (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Topoľčany Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Pod Kalváriou 2140, Topoľčany
 5. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Martin

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Martin
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Martin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Martin Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Bystrička 155, Bystrička
 6. Štátny archív v Trenčíne

  • State Archive in Trenčín
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kožušnícka 1, Trenčín
 7. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 8. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Považská Bystrica
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Považská Bystrica (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Považská Bystrica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenských partizánov 1135/55, Považská Bystrica
 9. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 10. Štátny archív v Prešove

  • State Archive in Prešov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenská 40, Prešov
 11. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov

  • State Archive in Košice, workplace Archive Trebišov
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Trebišov (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Trebišov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • M.R.Štefánika 201, Trebišov
 12. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Čadca

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Čadca
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Čadca (unitl 2015)
  • State Archive in Bytča: the Čadca Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • 17. novembra 2022, Čadca
 13. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Dolný Kubín
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Dolny Kubin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Dolný Kubín Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Matúškova 1654/8, Dolný Kubín
 14. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky

  • State archive in Nitra, workplace Archive Nové Zámky
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Nové Zámky (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Nové Zámky Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podzámska 25, Nové Zámky
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa

  • State archive in Prešov, workplace Archive Stará Ľubovňa
  • Štátny archív v Levoči - pobočka Stará Ľubovňa (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Stará Ľubovňa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Obrancov mieru 22, Stará Ľubovňa
 16. Štátny archív v Banskej Bystrici

  • State Archive in Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Komenského 26, P.O.Box 74 , Banská Bystrica
 17. Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra

  • State archive in Bratislava, workplace Archive Modra
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Modra (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Modra Branch (until 2015)
 18. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Lučenec
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Lučenec (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Lučenec Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kubínyiho námestie 1, Lučenec
 19. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľky Krtíš

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Veľký Krtíš
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Veľky Krtíš (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Veľký Krtíš Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Za parkom 851, Veľký Krtíš
 20. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice