Archival Institutions

Displaying items 81 to 100 of 122
Country: Belgium
 1. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Institut royal du Patrimoine artistique

  • Royal Institute for Cultural Heritage
  • Koninklijk Instituut voor de Bescherming van het Kunstpatrimonium
  • KIK
  • IRPA
 2. Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijke bibliotheek van België

  • Royal Library of Belgium
  • KBR
  • Belgium
  • Boulevard de l'Empereur / Keizerslaan 4, Bruxelles / Brussel
 3. La Centrale d’œuvres sociales juives

  • Central Jewish Social Works
  • La Centrale
  • Belgium
  • Avenue Henri Jaspar 91 boîte 11 / Henri Jasparlaan 91 bus 11, Brussels
 4. Maison d’Érasme / Erasmushuis

  • Erasmus House
  • Belgium
  • Kapittelstraat 31 / Rue de Chapitre 31, Brussels
 5. Maison de Repos Israélite Heureux Séjour

  • Jewish Retirement home "Heureux Séjour"
  • Heureux Séjour
  • Belgium
  • Rue de la Glacière 31-35 / IJskelderstraat 31-35, Brussels
 6. Ministerie van Defensie, Directie-Generaal Human Resources / Ministère de la Défense. Directorat-général ressources humaines

  • Ministry of Defence, Directorate General Human Resources
  • DG HR Defensie
  • Belgium
  • Eversestraat 1, Brussels
 7. Museum voor Schone Kunsten Gent

  • Museum of Fine Arts Ghent
  • MSK Gent
  • Belgium
  • Hofbouwlaan 29, Ghent
 8. Stad Gent, Dienst Burgerzaken

  • City of Ghent, Department of Civil Affairs
  • Belgium
  • Woodrow Wilsonplein 1, Ghent
 9. Archives de la Communauté israélite de Gand

  • Archives of the Jewish Community of Ghent
 10. Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk / Mémorial National du Fort de Breendonk

  • National Memorial Fort Breendonk
  • NGFB-MNFB
  • Fort van Breendonk Nationaal Memoriaal
  • Belgium
  • Brandstraat 57, Willebroek
 11. Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire / Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

  • Royal Museum of Armed Forces and Military History
  • KLM-MRA
  • Belgium
  • Parc du Cinquantenaire 3 / Jubelpark 3, Brussels
 12. Gemeentearchief Kalmthout

  • Municipal Archives of Kalmthout
  • GAK
  • Belgium
  • Kerkeneind 13, Kalmthout
 13. Communauté israélite de Liège

  • Jewish Community of Liège
  • CILg
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège
 14. Communauté Israélite Libérale de Belgique

  • Liberal Jewish Community of Belgium
  • CILB Beth Hillel
  • Belgium
  • Rue des Primeurs 80 / Vroegegroentenstraat 80, Brussels
 15. Communauté Israélite de Bruxelles

  • Jewish Community of Brussels
  • CIB
  • Belgium
  • Rue Joseph Dupont 2 / Joseph Dupontstraat 2
, Brussels