Archival Institutions

Displaying items 81 to 100 of 122
Country: Belgium
 1. Letterenhuis

  • AMVC-Letterenhuis
  • Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
  • AMVC
  • Archive and Museum for Flemish Cultural Life
  • Belgium
  • Minderbroedersstraat 22, Antwerp
 2. Maison d’Érasme / Erasmushuis

  • Erasmus House
  • Belgium
  • Kapittelstraat 31 / Rue de Chapitre 31, Brussels
 3. Maison de Repos Israélite Heureux Séjour

  • Jewish Retirement home "Heureux Séjour"
  • Heureux Séjour
  • Belgium
  • Rue de la Glacière 31-35 / IJskelderstraat 31-35, Brussels
 4. Ministerie van Defensie, Directie-Generaal Human Resources / Ministère de la Défense. Directorat-général ressources humaines

  • Ministry of Defence, Directorate General Human Resources
  • DG HR Defensie
  • Belgium
  • Eversestraat 1, Brussels
 5. Musée Juif de Belgique / Joods museum van België

  • Jewish Museum of Belgium
  • MJB
  • Belgium
  • Rue des Minimes / Miniemenstraat 21, Bruxelles / Brussel
 6. Musée postal de Bruxelles / Postmuseum van Brussel

  • Postal Museum in Brussels
 7. Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire / Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

  • Royal Museum of Armed Forces and Military History
  • KLM-MRA
  • Belgium
  • Parc du Cinquantenaire 3 / Jubelpark 3, Brussels
 8. Musée S. Kruglanski de la Communauté israélite de Liège

  • Museum S. Kruglanski of the Jewish Community of Liège
  • MCIL
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège
 9. Museum voor Schone Kunsten Gent

  • Museum of Fine Arts Ghent
  • MSK Gent
  • Belgium
  • Hofbouwlaan 29, Ghent
 10. Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk / Mémorial National du Fort de Breendonk

  • National Memorial Fort Breendonk
  • NGFB-MNFB
  • Fort van Breendonk Nationaal Memoriaal
  • Belgium
  • Brandstraat 57, Willebroek
 11. Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk van Brussel, Dienst Archieven en Museum / Centre Public d'Action Sociale de la Ville de Bruxelles, Service Archives et Musée

  • CPAS of Brussels, Department of Archives and Museum
  • CPAS Bruxelles, Service Archives et Musée
  • OCMW Brussels, Dienst Archieven en Museum
  • Public Centre for Social Welfare of Brussels, Department of Archives and Museum
  • Belgium
  • Rue Haute 298a / Hoogstraat 298a
, Brussels
 12. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

  • Geel integrated psychiatric centre
  • Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, Geel
 13. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 14. Parket van het hof van beroep, Brussel / Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles

  • The Office of the Prosecutor-general of the Court of Appeal, Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 15. Privéarchieven Home Van Hellemont

  • x
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 16. Provinciaal Archief Limburg

  • Provincial Archive Limburg
  • PAL
  • Belgium
  • Universiteitslaan 1, Hasselt
 17. Provinciaal archief Oost-Vlaanderen

  • Provincial Archive East Flanders
  • PAOVL
  • Provinciearchief Oost-Vlaanderen
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 38, Gent
 18. Provinciaal Archief West-Vlaanderen

  • Provincial Archive West Flanders
  • PAWV
  • Belgium
  • Gistelse Steenweg 528, Sint-Andries
 19. Rijksarchief Antwerpen / Archives de l’État à Anvers

  • State Archive Antwerp
  • RAA
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg 39/1 , Beveren