Country: Slovakia
 1. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 2. Slovenský národný archív

  • Slovak National Archive
  • Slovakia
  • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
 3. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • ...
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 4. Archív mesta Košice

  • Košice City Archives
  • Slovakia
  • Kováčska 20, Košice
 5. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Zvolen
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Zvolen (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Zvolen Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podboroviansky potok 4052, P.O. BOX 188, Zvolen, Banskobystrický kraj
 6. Dokumentačné stredisko holokaustu

  • Holocaust Documentation Center
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 7. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

  • State archive in Nitra, workplace Archive Komárno
  • Štátny archív v Nitre - pobočka Komárno (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Komarno Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Hradná 2, Komárno
 8. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves

  • State archive in Košice, workplace Archive Spišská Nová Ves
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Spišská Nová Ves (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Spišská Nová Ves Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Letná67, SpišskáNováVes
 9. Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Skalica

  • State archive in Trnava, workplace Archive Skalica
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Skalica (until 2015)
  • State archive in Bratislava - the Skalica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kráľovská16, Skalica, Trnavsky kraj
 10. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • ...
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 11. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Topoľčany

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Topoľčany
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Topoľčany (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Topoľčany Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Pod Kalváriou 2140, Topoľčany
 12. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Šaľa
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Šaľa (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Šaľa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Petra Pázmáňa 27, Šaľa
 13. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Martin

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Martin
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Martin (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Martin Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Bystrička 155, Bystrička
 14. Štátny archív v Trenčíne

  • State Archive in Trenčín
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kožušnícka 1, Trenčín
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 16. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Považská Bystrica
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Považská Bystrica (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Považská Bystrica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenských partizánov 1135/55, Považská Bystrica
 17. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 18. Štátny archív v Prešove

  • State Archive in Prešov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenská 40, Prešov
 19. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov

  • State Archive in Košice, workplace Archive Trebišov
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Trebišov (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Trebišov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • M.R.Štefánika 201, Trebišov
 20. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Čadca

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Čadca
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Čadca (unitl 2015)
  • State Archive in Bytča: the Čadca Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • 17. novembra 2022, Čadca