1. Archivio delle tradizioni e del costume ebraici Benvenuto e Alessandro Terracini di Torino

  • Archives of the Jewish traditions and customs Benvenuto and Alessandro Terracini
  • Archivio Ebraico Terracini
  • Italy
  • Piazzetta Primo Levi 12, Torino
 2. Archivio di Stato di Modena

  • State Archives of Modena
  • ASMo
  • Italy
  • Corso Cavour, 21, Modena
 3. Biblioteca Archivio "Renato Maestro"

  • Library Archive "Renato Maestro"
  • Library "Renato Maestro"
  • Comunita ebraica di Venezia: Biblioteca Archivio "Renato Maestro"
  • ...
  • Italy
  • Cannaregio 2899, Venice
 4. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 5. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 6. Archivio di Stato di Fermo

  • Fermo State Archives
  • ASFM
  • Italy
  • via A.Saffi 5, Fermo
 7. Archív mesta Bratislavy

  • Bratislava City Archives
  • Slovakia
  • Markova 1, Bratislava
 8. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 9. Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

  • Slovak National Museum - Museum of Jewish Culture
  • Slovakia
  • Židovská ulica 17, Bratislava
 10. Archív mesta Košice

  • Košice City Archives
  • Slovakia
  • Kováčska 20, Košice
 11. Ústav pamäti národa

  • Nation´s Memory Institute
  • ÚPN
  • Slovakia
  • Miletičova 19 , P. O. Box 29, Bratislava
 12. Sezione di Archivio di Stato di Foligno

  • Foligno State Archives Branch
  • SASF
  • Italy
  • piazza del Grano, 2, Foligno (PG)
 13. Sezione di Archivio di Stato di Orvieto

  • Orvieto State Archives Branch
  • SASO
  • Italy
  • Piazza del Duomo 3, Orvieto (TR)
 14. Sezione di Archivio di Stato di Assisi

  • Assisi State Archives Branch
  • SASA
  • Italy
  • corso Mazzini, 10, Assisi (PG)
 15. Archivio di Stato di Livorno

  • Livorno State Archives
  • Italy
  • Palazzo del Governo, Via Fiume 40, Livorno
 16. Archivio di Stato di Potenza

  • Potenza State Archive
  • Italy
  • Via N. Sauro, 1, Potenza
 17. Státní okresní archiv Hradec Králové

  • State District Archive Hradec Králové
  • Czech Republic
  • Škroupova 695, Hradec Králové, Královéhradeckýkraj
 18. Archiwum Państwowe w Częstochowie

  • The State Archive in Częstochowa
  • Poland
  • ul. Rejtana 13, Częstochowa, województwo śląskie
 19. Научный архив Института Российской истории Российской академии наук

  • Scientific Archive of the Russian History Institute of the Russian Academy of Sciences
  • Nauchnyi arkhiv Instituta rossiyskoy istorii Rossiyskoy Akademii Nauk
  • Russia
  • ul. Dmitriya Ulyanova 19, Moskva, Moscow