Country: Czech Republic
 1. Archiv hlavního města Prahy

  • Prague City Archives
 2. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

  • Masaryk Institute and Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 3. Archiv města Brna

  • Brno City Archives
  • Archiv der Stadt Brünn
  • AMB
 4. Židovské muzeum v Praze

  • Jewish Museum in Prague
 5. Národní Filmový Archiv

  • National Film Archive
 6. Archiv města Ostravy

  • Ostrava City Archives
  • Archiv der Stadt Ostrava
  • AMO
  • ...
 7. Ústav pro studium totalitních režimů - Archiv bezpečnostních složek

  • The Institute for the Study of Totalitarian Regimes - Security Services Archive
 8. Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv

  • Central Military Archives - Archive of Military History
 9. Státní oblastní archiv v Praze

  • State Regional Archive in Prague
 10. Národní archiv

  • The National Archives
  • 1954-10-01/2004-12-31 Státní ústřední archiv
  • NA
  • Czech Republic
  • Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, Praha
 11. Památník Terezín

  • Terezin Memorial
  • Czech Republic
  • Principova alej 304, Terezín, Ústecký kraj
 12. Státní oblastní archiv v Zámrsku

  • State Regional Archive in Zámrsk
 13. Archiv města Plzně

  • Plzeň City Archives
  • Stadtarchiv Pilsen
 14. Archiv města Ústí nad Labem

  • Ústí nad Labem City Archives
  • Archiv der Stadt Aussig
  • Czech Republic
  • Hrnčířská 2, Ústí nad Labem, Ústecký
 15. Státní okresní archiv Litomerice se sidlem v Lovosicich

  • State District Archive of Litomeřice in Lovosice
  • Czech Republic
  • Terezínská 909/59, Lovosice, Ústecký kraj
 16. Federace židovských obcí v České republice

  • Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
 17. Nadační fond obětem holocaustu

  • Endowment Fund for Victims of the Holocaust
  • Foundation for Holocaust Victims
 18. Státní oblastní archiv v Třeboni

  • State Regional Archives in Třeboň
  • SOA v Třeboni
 19. Státní okresní archiv Opava

  • State District Archive Opava
  • Czech Republic
  • Lidická 2a , Opava, Moravskoslezský kraj
 20. Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

  • State District Archive of Chomutov in Kadaň
  • Czech Republic
  • Boženy Němcové 68, Kadaň, Ústecký kraj