Archival Institutions

Displaying items 61 to 80 of 122
Country: Belgium
 1. Belgische Senaat, Sectie Archivering en Historiografie / Sénat de Belgique, Section Archivage et Historiographie

  • Belgian Senate, Archiving and Historiography Department
  • Archives du Sénat
  • Archief van de Senaat
  • Belgium
  • Leuvenseweg 7 / Rue de Louvain 7, Brussels
 2. Antwerp World Diamond Centre

  • Hoge Raad voor Diamant
  • AWDC
 3. Service Social Juif

  • Jewish Social Service
  • SSJ
  • Belgium
  • Avenue Ducpétiaux / Ducpétiauxlaan 68, Bruxelles / Brussel
 4. Provinciaal archief Oost-Vlaanderen

  • Provincial Archive East Flanders
  • PAOVL
  • Provinciearchief Oost-Vlaanderen
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 38, Gent
 5. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Institut royal du Patrimoine artistique

  • Royal Institute for Cultural Heritage
  • Koninklijk Instituut voor de Bescherming van het Kunstpatrimonium
  • KIK
  • IRPA
 6. Université Libre de Bruxelles - département des Archives

  • Free University of Brussels Archives
  • Belgium
  • Avenue F.D. Roosevelt / F..D. Rooseveltlaan 50 ULB CP170, Bruxelles / Brussel
 7. Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique asbl / Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België VZW

  • Coordinating Committee of Jewish Organizations in Belgium
  • CCOJB
  • Belgium
  • Avenue Ducpétiaux 68, Brussels
 8. Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon

  • Royal Society for Jewish Welfare
  • Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid
  • The Centrale
  • Belgium
  • Nerviërsstraat 14-18, Antwerpen
 9. Musée postal de Bruxelles / Postmuseum van Brussel

  • Postal Museum in Brussels
 10. Archives de la Ville de Seraing

  • City Archive Seraing
  • Belgium
  • Rue Paquay 25, Seraing
 11. Jewish Community Indemnification Commission

  • Commissie Schadeloosstelling leden van de Joodse gemeenschap
  • Commission de Dédommagement des membres de la communauté Juive
  • Kommision für die Entschädigung der Mitglieder der Jüdischen Gemeinschaft Belgiens
  • Belgium
  • Rue de la Loi 16 (Chancellery of the Prime Minister), Bruxelles
 12. Archives communales de Schaerbeek / Gemeentearchief Schaarbeek

  • Communal archives of Schaerbeek
  • Belgium
  • Rue Anatole France / Anatole Francestraat 29, Brussel
 13. Fondation du Judaïsme de Belgique / Stichting van het Jodendom van België

  • Jewish Foundation of Belgium
  • Belgium
  • avenue Ducpétiaux 68, Bruxelles
 14. Historische dienst van de Federale Politie / Service Historique de la Police fédérale

  • Historical Service of the Federal Police
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 15. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 16. Fondation Paul-Henri Spaak / Paul-Henri Spaak Stichting

  • The Paul-Henri Spaak Foundation
 17. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

  • Geel integrated psychiatric centre
  • Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, Geel
 18. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers

  • Financial Services and Markets Authority
  • Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financiière et des Assurances
 19. Commune d’Anderlecht / Gemeente Anderlecht

  • Anderlecht Municipal Archives
  • Belgium
  • Place du Conseil 1 / Raadsplein 1, Brussels (Anderlecht)