Country: Slovakia
 1. Ústav pamäti národa

  • Nation´s Memory Institute
  • ÚPN
  • Slovakia
  • Miletičova 19 , P. O. Box 29, Bratislava
 2. Štátny archív v Bratislave

  • State Archive in Bratislava
  • Slovakia
  • Križkova 7, Bratislava
 3. Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

  • Slovak National Museum - Museum of Jewish Culture
  • Slovakia
  • Židovská ulica 17, Bratislava
 4. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj
 5. Dokumentačné stredisko holokaustu

  • Holocaust Documentation Center
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 6. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 7. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • ...
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 8. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa

  • State archive in Prešov, workplace Archive Stará Ľubovňa
  • Štátny archív v Levoči - pobočka Stará Ľubovňa (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Stará Ľubovňa Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Obrancov mieru 22, Stará Ľubovňa
 9. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • ...
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 10. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Vranov nad Topľou (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Budovateľská 1277, Vranov Nad Topľou
 11. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 12. Štátny archív v Prešove

  • State Archive in Prešov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenská 40, Prešov
 13. Archív Múzea Slovenského národného povstania

  • Slovak National Uprising Museum Archives
  • Slovakia
  • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
 14. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Svidník
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Svidnik (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Svidnik Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Partizánska 625/12, Svidník
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Poprad
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Poprad (until 2015)
  • State Archive in Levoča: the Poprad Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Sobotské námestie 18-20, Poprad
 16. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Bardejov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Bardejov (until 2015)
  • State archive in Prešov: the Bardejov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Miškovského 1, Bardejov
 17. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 18. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 19. Štátny archív v Trnave

  • State archive in Trnava
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trnava (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trnava Branch (2015)
  • Slovakia
  • Štefánikova 7, Trnava
 20. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Banská Štiavnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Banská Štiavnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica - the Banska Štiavnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Križovatka 4, Banská Štiavnica