Country: Slovakia
  1. Ústav pamäti národa

    • Nation´s Memory Institute
    • ÚPN
    • Slovakia
    • Miletičova 19 , P. O. Box 29, Bratislava
  2. Štátny archív v Bratislave

    • State Archive in Bratislava
    • Slovakia
    • Križkova 7, Bratislava
  3. Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

    • Slovak National Museum - Museum of Jewish Culture
    • Slovakia
    • Židovská ulica 17, Bratislava
  4. Vojenský historický archív

    • Military History Archive
    • Slovakia
    • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj
  5. Spišský archív v Levoči

    • Spiš archive in Levoča
    • Štátny archív v Levoči (until 2015)
    • State archive in Levoča (until 2015)
    • ...
    • Slovakia
    • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
  6. Dokumentačné stredisko holokaustu

    • Holocaust Documentation Center
    • Slovakia
    • Panenská 4, Bratislava
  7. Štátny archív v Žiline

    • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
    • State archive in Žilina
    • State archive in Žilina with the seat in Bytča
    • ...
    • Slovakia
    • S.Sakalovej 106/3, Bytča
  8. Štátny archív v Prešove

    • State Archive in Prešov
    • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
    • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Slovenská 40, Prešov
  9. Nadácia Milana Šimečku

    • Milan Šimečka Foundation
    • Slovakia
    • Panenská 4, Bratislava
  10. Štátny archív v Košiciach

    • State Archive in Košice
    • Slovakia
    • Bačíkova 1, Košice
  11. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa

    • State archive in Prešov, workplace Archive Stará Ľubovňa
    • Štátny archív v Levoči - pobočka Stará Ľubovňa (until 2015)
    • State archive in Levoča: the Stará Ľubovňa Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Obrancov mieru 22, Stará Ľubovňa
  12. Slovenský národný archív

    • Slovak National Archive
    • Slovakia
    • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
  13. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou

    • State Archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou
    • Štátny archív v Prešove - Pobočka Vranov nad Topľou (until 2015)
    • State Archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Budovateľská 1277, Vranov Nad Topľou
  14. Archív Slovenského národného múzea

    • Archive of the Slovak National Museum
    • Slovakia
    • Žižkova ul. 18, Bratislava
  15. Štátny archív v Trenčíne

    • State Archive in Trenčín
    • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
    • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Kožušnícka 1, Trenčín
  16. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

    • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
    • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
    • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Štefana Turčeka 4, Michalovce
  17. Archív Múzea Slovenského národného povstania

    • Slovak National Uprising Museum Archives
    • Slovakia
    • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
  18. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník

    • State Archive in Prešov, workplace Archive Svidník
    • Štátny archív v Prešove - Pobočka Svidnik (until 2015)
    • State Archive in Prešov: the Svidnik Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Partizánska 625/12, Svidník
  19. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

    • State Archive in Prešov, workplace Archive Poprad
    • Štátny archív v Levoči - Pobočka Poprad (until 2015)
    • State Archive in Levoča: the Poprad Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Sobotské námestie 18-20, Poprad
  20. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov

    • State Archive in Prešov, workplace Archive Bardejov
    • Štátny archív v Prešove - Pobočka Bardejov (until 2015)
    • State archive in Prešov: the Bardejov Branch (until 2015)
    • Slovakia
    • Miškovského 1, Bardejov