Displaying items 1,821 to 1,840 of 1,942
 1. Государственный архив общественно-политической истории Курской области

  • State Archive of Social and Political History of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Chelyuskintsev 2, Kursk, Kursk oblast
 2. Государственный архив общественных объединений Гродненской области

  • State Archive of Public Organizations of Grodno Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Obchshestvennykh Obyedinenii Grodnenskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Zamkovaia 20, Grodno, Grodno oblast
 3. Государственный архив общественных объединений Могилевской области

  • State Archives of Public Organizations of Mogilev Oblast
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Obshchestvennykh Obyedinenii Mogilevskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Pervomaiskaia 28 a, Mogilev, Mogilev oblast
 4. Государственный архив Орловской области

  • State Archive of Oryol Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Leskova 24, Oryol, Oryol oblast
 5. Государственный архив Пензенской области

  • State Arkhiv of Penza Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Penzenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 7, Penza, Penza oblast
 6. Государственный архив Псковской области

  • State Archive of Pskov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Petrova 1, Pskov, Pskov oblast
 7. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

  • State Archives of the Russian Federation
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoy Federatsyi (GARF)
  • GARF
  • Russia
  • ul. Bolshaya Pirogovskaya 17; ul. Berezhkovskoya 26, Moskva, Moscow
 8. Государственный архив Ростовской области

  • State Archive of Rostov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • Voroshilovskii pr. 28, Rostov na Donu, Rostov oblast
 9. Государственный архив Смоленской области

  • State Archive of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • Nakhimova 29, Smolensk, Smolensk oblast
 10. Государственный архив Ставропольского края

  • State Archive of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Lomonosova 12, Stavropol, Stavropol kray
 11. Государственный архив Тверской области

  • State Archive of Tver Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Gorkogo 71a, Tver, Tver oblast
 12. Государственный архив Тульской области

  • State Archive of Tula Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tulskoy oblasti
  • Russia
  • pr. Lenina 44a, Tula, Tula oblast
 13. Государственный архив фонодокументов

  • State Sound Recordings Archives
  • Gosudarstvennyi arkhiv fonodokumentov
  • RGAFD
  • Russia
  • ul. 2-ya Baumanskaya 3, Moskva, Moscow
 14. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации

  • State Fond of Motion Pictures of Russian Federation
  • Gosudarstvennyi fond kinofilmov Rossiyskoy Federacyi
  • Gosfilmofond
  • Russia
  • mikroraion Belye Stolby, pr. Gosfilmofonda, Domodedovo, Moscow oblast
 15. Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ

  • State Archives Research Library in Kiev
  • Derzhavna naukova arkhivna biblioteka m. Kyiva
  • Ukraine
  • vul. Solom'ians'ka 24, Kyiv, Kyiv
 16. Державний архів в Автономній Республіці Крим

  • State Archive in the Autonomous Republic of Crimea
  • Derzhavnyi arkhiv v Avtonomnii Respublitsi Krym
  • Ukraine
  • vul. Kechkemets'ka 3 (korp. 1); vul. Pavlenka 1a (korp. 2), Simferopol, Autonomous Republic of Crimea
 17. Державний архів Волинської області

  • State Archive of Volhynian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Volyns'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Veteraniv 21 (korp. 1); vul. Hlushets 37a (korp. 2), Lutsk, Volyn oblast
 18. Державний архів Вінницької області

  • State Archive of Vinnytsia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Vinnyts'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Soborna 17 (korp. 1); vul. Pyrohova 12 (korp. 2), Vinnytsia, Vynnytsia oblast
 19. Державний архів Дніпропетровської області

  • State Archive of Dnipropetrovsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. K. Libknekhta 89 (korp. 1), vul. Leninhrads'ka 10 (korp. 2), Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk oblast
 20. Державний архів Донецької області

  • State Archive of Donetsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Donetskoi oblasti
  • Ukraine
  • 12 Lagutenka avenue, Donetsk, Donetsk oblast