1. Jewish Care

  • Australia
  • 619 St Kilda Road (PO Box 6156), Melbourne, VIC
 2. Sydney Jewish Museum

  • Australia
  • 148 Darlinghurst Road, Darlinghurst, Sydney, NW
 3. Jewish Museum of Australia

  • Australia
  • 26 Alma Road St Kilda, Melbourne, VIC
 4. National Library

 5. Sydney branch of National Archives

  • Australia
  • 120 Miller Road, Chester Hill /postal address: Locked Bag 4, Chester Hill NSW 2162, Sydney, NSW
 6. National Archives

  • Australia
  • PO Box 7425, Canberra Mail Centre, Canberra, ACT
 7. Arhiv Bosne i Hercegovine

  • The Archives of Bosnia-Herzegovina
 8. Muzej jevreja Bosne i Hercegovine - Muzej Sarajevo

  • Jewish Museum of Bosnia and Herzegovina - Museum of Sarajevo
 9. Arhiv Jevrejske opštine Sarajevo

  • Archive of the Jewish Community, Sarajevo
 10. Stadsarchief Genk

  • City Archives Genk
 11. Archives de la Ville de Liège

  • City Archive Liège
  • Belgium
  • Rue Velbruck 9, Liège
 12. Parket van het hof van beroep, Brussel / Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles

  • The Office of the Prosecutor-general of the Court of Appeal, Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 13. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers

  • Financial Services and Markets Authority
  • Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financiière et des Assurances
 14. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 15. Israëlitische Gemeente van Antwerpen - Shomre Hadas

  • Jewish Community of Antwerpen - Shomre Hadas
  • Shomre Hadas
  • Belgium
  • Terliststraat 35, Antwerp, Antwerp
 16. Institut d'Études du Judaïsme

  • Institute for Jewish Studies
  • Institut Martin Buber
  • IEJ
  • Belgium
  • 17 avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles / Brussel
 17. Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen

  • Chamber of Notaries of the province of Antwerp
 18. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 19. Archives communales de Jette / Gemeentearchief Jette

  • Communal archives of Jette
  • Belgium
  • Place Cardinal Mercier / Kardinaal Mercierplein 12, Bruxelles / Brussel
 20. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB