Archival Institutions

Displaying items 2,041 to 2,060 of 2,260
 1. Государственный архив Новгородской области

  • State Archive of Novgorod Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dukhovskaya 31, Velikii Novgorod, Novgorod oblast
 2. Государственный архив новейшей истории Белгородской области (ОГКУ "ГАНИБО")

  • State Archives of Contemporary History of Belgorod Oblast (OGKU "GANIBO")
  • Gosudarstvennyi Archiv Noveyshey Istorii Belgorodskoy Oblasti
  • Russia
  • ul. Shershneva 1b, Belgorod, Belgorod oblast
 3. Государственный архив новейшей истории Калининградской области

  • State Archive of Contemporary History of Kaliningrad Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Kaliningradskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Komsomolskaya 32, Kaliningrad, Kaliningrad oblast
 4. Государственный архив новейшей истории Смоленской области

  • State Archive of Contemporary History of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Lenina 28, Smolensk, Smolensk oblast
 5. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края

  • State Archive of the Contemporary History of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 215, Stavropol, Stavropol kray
 6. Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области

  • State Archive of Social and Political History of Voronezh Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Ordzhonikidze 31, Voronezh, Voronezh oblast
 7. Государственный архив общественно-политической истории Курской области

  • State Archive of Social and Political History of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Chelyuskintsev 2, Kursk, Kursk oblast
 8. Государственный архив общественных объединений Гродненской области

  • State Archive of Public Organizations of Grodno Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Obchshestvennykh Obyedinenii Grodnenskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Zamkovaia 20, Grodno, Grodno oblast
 9. Государственный архив общественных объединений Могилевской области

  • State Archives of Public Organizations of Mogilev Oblast
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Obshchestvennykh Obyedinenii Mogilevskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Pervomaiskaia 28 a, Mogilev, Mogilev oblast
 10. Государственный архив Орловской области

  • State Archive of Orel Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Leskova 24, Oryol, Oryol oblast
 11. Государственный архив Павлодарской области

  • State Archive of Pavlodar Region
  • Kazakhstan
  • Lermontov 51/1, Bekturov Street 62/1, Pavlodar, Pavlodar
 12. Государственный архив Пензенской области

  • State Arkhiv of Penza Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Penzenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 7, Penza, Penza oblast
 13. Государственный архив Псковской области

  • State Archive of Pskov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Petrova 1, Pskov, Pskov oblast
 14. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

  • State Archives of the Russian Federation
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoy Federatsyi (GARF)
  • GARF
  • Russia
  • ul. Bolshaya Pirogovskaya 17; ul. Berezhkovskoya 26, Moskva, Moscow
 15. Государственный архив Ростовской области

  • State Archive of Rostov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • Voroshilovskii pr. 28, Rostov na Donu, Rostov oblast
 16. Государственный архив Смоленской области

  • State Archive of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • Nakhimova 29 b, Smolensk, Smolensk oblast
 17. Государственный архив Ставропольского края

  • State Archive of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Lomonosova 12, Stavropol, Stavropol kray
 18. Государственный архив Тверской области

  • State Archive of Tver Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Gorkogo 71a, Tver, Tver oblast
 19. Государственный архив Тульской области

  • State Archive of Tula Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tulskoy oblasti
  • Russia
  • pr. Lenina 44a, Tula, Tula oblast
 20. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации

  • State Fond of Motion Pictures of Russian Federation
  • Gosudarstvennyi fond kinofilmov Rossiyskoy Federacyi
  • Gosfilmofond
  • Russia
  • mikroraion Belye Stolby, pr. Gosfilmofonda, Domodedovo, Moscow oblast