Archival Institutions

Displaying items 1 to 12 of 12
Data Availability: Archival Descriptions
Country: Bosnia and Herzegovina
 1. Jevrejska općina Mostar

  • Židovska općina Mostar
  • Jewish Community Mostar
 2. Muzej Unsko-sanskog kantona

  • Muzej Bihać
  • Museum of Una-Sana Canton
 3. Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine - Muzej Sarajevo

  • Museum of the Jews of Bosnia and Herzegovina - Sarajevo Museum
  • Jewish Museum of Bosnia and Herzegovina - Sarajevo Museum
 4. Kantonalni arhiv Travnik

  • Travnik County Archives
  • Cantonal archives of Travnik
  • Arhiv Srednjobosanskog kantona
 5. Jevrejska općina Doboj

  • Jewish Community in Doboj
  • Jewish Municipality of Doboj
 6. Historijski muzej Bosne i Hercegovine

  • History Museum of Bosnia and Herzegovina
 7. Historijski arhiv Sarajevo

  • Sarajevo Historical Archives
 8. Arhiv Tuzlanskog kantona

  • Archives of Tuzla Canton
  • Tuzla County Archives
 9. Arhiv Republike Srpske

  • Archives of the Republic of Srpska
  • Arhiv Bosanske Krajine
  • Arhiv Banja Luka
 10. Arhiv Jevrejske opštine Sarajevo

  • Archive of the Jewish Community, Sarajevo
 11. Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

  • Archives of Herzegovina
  • Arhiv Hercegovine Mostar
 12. Arhiv Bosne i Hercegovine

  • The Archives of Bosnia-Herzegovina