Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 36
Data Availability: Archival Descriptions
Country: Slovakia
 1. Štátny archív v Bratislave

  • State Archive in Bratislava
  • Slovakia
  • Križkova 7, Bratislava
 2. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj
 3. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Levoča (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Levoča Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 4. Dokumentačné stredisko holokaustu

  • Holocaust Documentation Center
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 5. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • Štátny archív v Bytči (until 2015)
  • State archive in Bytča (until 2015)
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 6. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 7. Štátny archív v Prešove

  • State Archive in Prešov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Prešov (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Prešov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenská 40, Prešov
 8. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 9. Slovenský národný archív

  • Slovak National Archive
  • Slovakia
  • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
 10. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 11. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Vranov nad Topľou (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Budovateľská 1277, Vranov Nad Topľou
 12. Štátny archív v Trenčíne

  • State Archive in Trenčín
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kožušnícka 1, Trenčín
 13. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 14. Archív Múzea Slovenského národného povstania

  • Slovak National Uprising Museum Archives
  • Slovakia
  • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Poprad
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Poprad (until 2015)
  • State Archive in Levoča: the Poprad Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Sobotské námestie 18-20, Poprad
 16. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Bardejov
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Bardejov (until 2015)
  • State archive in Prešov: the Bardejov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Miškovského 1, Bardejov
 17. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Humenné
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Humenné (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Humenne Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štúrova 1, Humenné
 18. Štátny archív v Nitre

  • State Archive in Nitra
  • Slovakia
  • Novozámocká 273, Ivánka pri Nitre
 19. Štátny archív v Banskej Bystrici

  • State Archive in Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Komenského 26, P.O.Box 74 , Banská Bystrica
 20. Štátny archív v Trnave

  • State archive in Trnava
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trnava (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trnava Branch (2015)
  • Slovakia
  • Štefánikova 7, Trnava