Data Availability: Archival Descriptions
Country: Bosnia and Herzegovina
 1. Arhiv Republike Srpske

  • Archives of the Republic of Srpska
  • Arhiv Bosanske Krajine
  • Arhiv Banja Luka
 2. Historijski muzej Bosne i Hercegovine

  • History Museum of Bosnia and Herzegovina
 3. Arhiv Bosne i Hercegovine

  • The Archives of Bosnia-Herzegovina
 4. Arhiv Tuzlanskog kantona

  • Archives of Tuzla Canton
  • Tuzla County Archives
 5. Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine - Muzej Sarajevo

  • Museum of the Jews of Bosnia and Herzegovina - Sarajevo Museum
  • Jewish Museum of Bosnia and Herzegovina - Sarajevo Museum
 6. Jevrejska općina Doboj

  • Jewish Community in Doboj
  • Jewish Municipality of Doboj
 7. Historijski arhiv Sarajevo

  • Sarajevo Historical Archives
 8. Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

  • Archives of Herzegovina
  • Arhiv Hercegovine Mostar
 9. Muzej Unsko-sanskog kantona

  • Muzej Bihać
  • Museum of Una-Sana Canton
 10. Kantonalni arhiv Travnik

  • Travnik County Archives
  • Cantonal archives of Travnik
  • Arhiv Srednjobosanskog kantona
 11. Jevrejska općina Mostar

  • Židovska općina Mostar
  • Jewish Community Mostar
 12. Arhiv Jevrejske opštine Sarajevo

  • Archive of the Jewish Community, Sarajevo