Data Availability: Archival Descriptions
 1. Stadsarchief Oostende

  • City Archive Oostende
  • SAO
  • Belgium
  • Vindictivelaan 1, Oostende
 2. Universiteitsarchief KU Leuven

  • University Archives Leuven
  • AKUL
  • Belgium
  • Mgr. Ladeuzeplein 2, Leuven
 3. Provinciearchief Limburg

  • Provincial Archive Limburg
  • PAL
  • Belgium
  • Universiteitslaan 1, Hasselt
 4. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

  • Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society
  • KADOC
  • Belgium
  • Vlamingenstraat 39, Leuven
 5. Musée S. Kruglanski de la Communauté israélite de Liège

  • Museum S. Kruglanski of the Jewish Community of Liège
  • MCIL
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège
 6. Archives de l'Université catholique de Louvain

  • Archives of the Catholic University of Louvain
  • Belgium
  • Place Montesquieu 3, Louvain-la-Neuve
 7. Rijksarchief Antwerpen / Archives de l’État à Anvers

  • State Archive Antwerp
  • RAA
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg, 39/1 , Beveren
 8. Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis

  • Amsab - Institute of Social History
  • AMSAB-ISG
  • Amsab-ISH
  • Belgium
  • Bagattenstraat 174, Gent
 9. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken / Service Public Fédéral Affaires Etrangères

  • Federal Public Service Foreiegn Affairs Archives Administration
  • Ministère des affaires étrangères, direction des archives / Ministerie van Buitenlandse zaken, archief
  • Belgium
  • Rue des Petits Carmes / Karmelietenstraat 15, Bruxelles / Brussel
 10. Archief Koninklijk Paleis / Archives du Palais Royal

  • Archives of the Royal Palace
  • Belgium
  • Rue Ducale / Hertogsstraat 2, Bruxelles / Brussel
 11. Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen)

  • City Archive Antwerp
  • SAA
  • Belgium
  • Oude leeuwenrui 29, Antwerpen
 12. Service Social Juif

  • Jewish Social Service
  • SSJ
  • Belgium
  • Avenue Ducpétiaux / Ducpétiauxlaan 68, Bruxelles / Brussel
 13. Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting

  • Auschwitz Foundation
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel
 14. Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique asbl / Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België VZW

  • Coordinating Committee of Jewish Organizations in Belgium
  • CCOJB
  • Belgium
  • Avenue Ducpetiaux 68, Brussels
 15. Archives de la Ville de Seraing

  • City Archive Seraing
  • Belgium
  • Rue Paquay 25-27, Seraing
 16. Fort van Breendonk Nationaal Memoriaal / Mémorial National du Fort de Breendonk

  • National Memorial Fortress of Breendonk
  • NGFB-MNFB
  • Belgium
  • Brandstraat 57, Willebroek
 17. Archives de l'État à Bruxelles / Rijksarchief te Brussel

  • State Archives in Brussels
  • AEBA-RABA
  • Belgium
  • Avenue du Pont de Luttre n°74, Bruxelles (Forest) / Brussel (Vorst)
 18. Letterenhuis (voorheen Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)

  • House of Literature (before Archive and Museum for Flemish Cultural Life)
  • AMVC
  • Belgium
  • Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
 19. Fondation de la Mémoire Contemporaine / Stichting voor de Eigentijdse Herinnering

  • Foundation of Contemporary Memory
  • FMC-SEH
  • Belgium
  • Avenue Victoria / Victorialaan 5, Brussel
 20. Централен държавен архив

  • Tsentralen durzhaven arhiv
  • Central State Archives of Bulgaria
  • Bulgaria
  • 5 Moskovska st., Sofia