Data Availability: Archival Descriptions
 1. Государственный архив Могилевской области

  • State Archives of Mogilev Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Mogilevskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Chelyuskintsev 172 a, Mogilev, Mogilev oblast
 2. Зональный государственный архив в городе Мозыре

  • Regional State Archives in Mozyr
  • Zonal State Archives in Mozyr
  • Zonalnyi Gosudarstvennyi Arkhiv v Gorode Mozyre
  • Belarus
  • ul. Oktiabrskaia, 2, Mozyr, Gomel oblast
 3. Зональный государственный архив в городе Пинске

  • Regional State Archives in Pinsk
  • Zonal State Archives in Pinsk
  • Zonalnyi Gosudarstvennyi Arkhiv v Gorode Pinske
  • Belarus
  • ul. Brestskaia 139, Pinsk, Brest oblast
 4. Зональный государственный архив в городе Полоцке

  • Regional State Archives in Polotsk
  • Zonal State Archives in Polotsk
  • Zonalnyi Gosudarstvennyi Arkhiv v Gorode Polotske
  • Belarus
  • ul. F. Skoriny 6 a, Polotsk, Vitebsk oblast
 5. Государственный архив Витебской области

  • State Archives of Vitebsk Oblast
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Vitebskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Kalinina 22, Vitebsk, Vitebsk oblast
 6. Archief en documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme

  • Archive and Documentation Centre for Flemish Nationalism
  • ADVN
  • Belgium
  • Lange Leemstraat 26, Antwerpen
 7. Letterenhuis (voorheen Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)

  • House of Literature (before Archive and Museum for Flemish Cultural Life)
  • AMVC
  • Belgium
  • Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
 8. Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen)

  • City Archive Antwerp
  • SAA
  • Belgium
  • Oude leeuwenrui 29, Antwerpen
 9. Rijksarchief Antwerpen / Archives de l’État à Anvers

  • State Archive Antwerp
  • RAA
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg, 39/1 , Beveren
 10. Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon

  • Royal Society for Jewish Welfare
  • Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid
  • The Centrale
  • Belgium
  • Nerviërsstraat 14-18, Antwerpen
 11. Archives de l'État à Arlon / Rijksarchief te Aarlen

  • State Archives Arlon
  • AEA
  • Belgium
  • Parc des Expositions 9, Arlon
 12. Rijksarchief Beveren / Archives de l'Etat à Beveren

  • State Archives Beveren
  • RABN
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg 39 bus 1, Beveren
 13. Archief Koninklijk Paleis / Archives du Palais Royal

  • Archives of the Royal Palace
  • Belgium
  • Rue Ducale / Hertogsstraat 2, Bruxelles / Brussel
 14. Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting

  • Auschwitz Foundation
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel
 15. Consistoire Central Israélite de Belgique / Centraal Israëlitisch Consistorie van België

  • Central Jewish Consistory of Belgium
  • CCIB-CICB
  • Belgium
  • Rue Joseph Dupont / Joseph Dupontstraat 2, Brussel
 16. Rijksarchief in België, CEGESOMA / Archives de l'État en Belgique, CEGESOMA

  • State Archives of Belgium, CEGESOMA
  • Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
  • Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society
  • ...
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 29, Bruxelles / Brussel
 17. Archives de la Ville de Bruxelles / Archief van de Stad Brussel

  • City Archive Brussels
  • Stadsarchief Brussel
  • Archives of the City of Brussels
  • ...
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel
 18. Rijksarchief in België, Dienst Archief Oorlogsslachtoffers / Archives de l'État en Belgique, Service Archives des Victimes de la Guerre

  • State Archives of Belgium, Archives Service for War Victims
  • Directorate-General War Victims
  • Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers
  • ...
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 31, Bruxelles / Brussel
 19. Fondation de la Mémoire Contemporaine / Stichting voor de Eigentijdse Herinnering

  • Foundation of Contemporary Memory
  • FMC-SEH
  • Belgium
  • Avenue Victoria / Victorialaan 5, Brussel
 20. Institut d'Études du Judaïsme

  • Institute for Jewish Studies
  • Institut Martin Buber
  • IEJ
  • Belgium
  • 17 avenue Franklin Roosevelt, Bruxelles / Brussel