Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 36
Data Availability: Archival Descriptions
Country: Slovakia
 1. Archív mesta Bratislavy

  • Bratislava City Archives
  • Slovakia
  • Markova 1, Bratislava
 2. Archív mesta Košice

  • Košice City Archives
  • Slovakia
  • Kováčska 20, Košice
 3. Archív Múzea Slovenského národného povstania

  • Slovak National Uprising Museum Archives
  • Slovakia
  • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
 4. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 5. Dokumentačné stredisko holokaustu

  • Holocaust Documentation Center
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 6. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 7. Slovenský národný archív

  • Slovak National Archive
  • Slovakia
  • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
 8. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Levoča (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Levoča Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 9. Štátny archív v Banskej Bystrici

  • State Archive in Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Komenského 26, P.O.Box 74 , Banská Bystrica
 10. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Banská Štiavnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Banská Štiavnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica - the Banska Štiavnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Križovatka 4, Banská Štiavnica
 11. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Kremnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Kremnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Kremnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • ČSA 951/82, Kremnica
 12. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Zvolen
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Zvolen (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Zvolen Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podboroviansky potok 4052, P.O. BOX 188, Zvolen, Banskobystrický kraj
 13. Štátny archív v Bratislave

  • State Archive in Bratislava
  • Slovakia
  • Križkova 7, Bratislava
 14. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 15. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 16. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava

  • State Archive in Košice, workplace Archive Rožňava
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Rožňava (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Rožňava Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Zakarpatská12, Rožňava, Košickýkraj
 17. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves

  • State archive in Košice, workplace Archive Spišská Nová Ves
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Spišská Nová Ves (until 2015)
  • State archive in Levoča: the Spišská Nová Ves Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Letná67, SpišskáNováVes
 18. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Trebišov

  • State Archive in Košice, workplace Archive Trebišov
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Trebišov (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Trebišov Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • M.R.Štefánika 201, Trebišov
 19. Štátny archív v Nitre

  • State Archive in Nitra
  • Slovakia
  • Novozámocká 273, Ivánka pri Nitre
 20. Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

  • State archive in Nitra, workplace Archive Komárno
  • Štátny archív v Nitre - pobočka Komárno (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Komarno Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Hradná 2, Komárno