Data Availability: Archival Descriptions
Country: Croatia
  1. Državni arhiv - odjel u Novoj Gradiški

    • State Archive in Slavonski Brod - the town of Nova Gradiška Department
    • DASB-NG
    • Croatia
    • Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška
  2. Državni arhiv - odjel u Požegi

    • State Archive, town of Požega
    • DASB-PŽ
    • Croatia
    • Županjska 13, Požega
  3. Državni arhiv u Bjelovaru

    • State Archive in Bjelovar
    • DABJ
    • Croatia
    • Trg Eugena Kvaternika 3, Bjelovar
  4. Državni arhiv u Dubrovniku

    • Dubrovnik State Archive
    • DADU
    • Croatia
    • Ulica sv. Dominika 1, Dubrovnik
  5. Državni arhiv u Karlovcu

    • The Karlovac State Archive
    • DAKA
    • Croatia
    • Ljudevita Šestića 5, Karlovac
  6. Državni arhiv u Osijeku

    • The State Archive of Osijek
    • DAOS
    • Croatia
    • Kamila Firingera 1, Osijek
  7. Državni arhiv u Rijeci

    • The State Archives in Rijeka
    • DARI
    • Croatia
    • Park Nikole Hosta 2, Rijeka
  8. Državni arhiv u Šibeniku

    • State Archive in Šibenik
    • DAŠI
    • Croatia
    • Državni arhiv uŠibeniku, Šibenik, Dalmatia
  9. Državni arhiv u Sisku

    • The State Archive in Sisak
    • DASK
    • Croatia
    • Frankopanska 21, Sisak
  10. Državni arhiv u Slavonskom Brodu

    • The State Archive in Slavonski Brod
    • DASB
    • Croatia
    • A.Cesarca 1, Slavonski Brod
  11. Državni arhiv u Splitu

    • State Archive of Split
    • DAS(T)
    • Croatia
    • Glagoljška 18, Split, Dalmatia
  12. Državni arhiv u Varaždinu

    • The State Archive of Varaždin
    • DAVŽ
    • Croatia
    • Trstenjakova 7, Varaždin
  13. Državni arhiv u Zagrebu

    • State Archive of the City of Zagreb
    • DAZ
    • Croatia
    • Opatička 29, Zagreb
  14. Hrvatski državni arhiv

    • Croatian State Archives
    • Croatia
    • Marulićev trg 21, Zagreb
  15. Nacionalna i sveučilišna knjižnica

    • National and University Library
    • NSK
    • Croatia
    • Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
  16. Nadbiskupijski arhiv Zagreb

    • NAZ
    • Department of the Archdiocesan Archives in Zagreb
    • Croatia
    • Kaptol 27, Zagreb