Data Availability: Archival Descriptions
Country: Bosnia and Herzegovina
 1. Arhiv Bosne i Hercegovine

  • The Archives of Bosnia-Herzegovina
 2. Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

  • Archives of Herzegovina
  • Arhiv Hercegovine Mostar
 3. Arhiv Jevrejske opštine Sarajevo

  • Archive of the Jewish Community, Sarajevo
 4. Arhiv Republike Srpske

  • Archives of the Republic of Srpska
  • Arhiv Bosanske Krajine
  • Arhiv Banja Luka
 5. Arhiv Tuzlanskog kantona

  • Tuzla County Archives
  • Archives of Tuzla Canton
 6. Historijski arhiv Sarajevo

  • Historical Archives Sarajevo
 7. Historijski muzej Bosne i Hercegovine

  • History Museum of Bosnia and Herzegovina
 8. Jevrejska općina Doboj

  • Jewish municipality of Doboj
  • Jewish community Doboj
 9. Jevrejska općina Mostar

  • Židovska općina Mostar
  • Jewish municipality Mostar
 10. Kantonalni arhiv Travnik

  • Travnik County Archives
  • Cantonal archives of Travnik
  • Arhiv Srednjobosanskog kantona
 11. Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine - Muzej Sarajevo

  • Jewish Museum of Bosnia and Herzegovina - Museum of Sarajevo
 12. Muzej Unsko-sanskog kantona

  • Muzej Bihać
  • Museum of Una-Sana Canton