Country: Uzbekistan
 1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Huzuridagi "O`zarxiv" Agentligi

  • "Ozarxiv" Agency of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
 2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi

  • Central State Archive of the Republic of Uzbekistan
 3. O'zbekiston Respublikasi Kinofotofono hujjatlari markaziy davlat arxivi

  • Central State Archive of the Documentary Films of the Republic of Uzbekistan
  • Uzbekistan
  • Chilanzar 1, Tashkent, Chilanzar district
 4. Toshkent Shaxr davlat arxivi

  • Tashkent City State Archives
 5. Fargona Viloyati davlat Arxivi

  • Fergana Regional State Archive
 6. Red Crescent Society of Uzbekistan

  • Uzbekistan
  • 30, Yusuf Hos Hojib str., Tashkent
 7. Samarqand Viloyat davlat Arxivi

  • Samarkand Regional State Archive
  • Uzbekistan
  • Kuksaroy area 7 , Samarkand
 8. Andijon Viloyati davlat arxivi

  • Andijan Regional State Archive
 9. Qashqadaryo Viloyat davlat Arxivi

  • Qashkadarya Regional State Archive
 10. Jizzax Viloyat davlat Arxivi

  • Jizzakh Regional State Archive
 11. Buxoro Viloyati davlat arxivi

  • Bukhara Regional State Archive
 12. Toshkent Viloyati davlat arxivi

  • Tashkent Regional State Archives
 13. Surxondaryo Viloyati davlat Arxivi

  • Surkhandarya Regional State Archive
 14. Amudaryo Viloyat davlat Arxivi

  • Amudarya Regional State Archive
 15. Samarqand Shaxr davlat Arxivi

  • Samarkand City State Archive
 16. Andijon Shaxr davlat Arxivi

  • Andijan City State Archives
 17. Buxoro Shaxr davlat Arxivi

  • Bukhara City State Archives
 18. Fargona Shaxr davlat Arxivi

  • Fergana City State Archive
 19. Jizzax Shaxr davlat Arxivi

  • Jizzakh City State Archive