Country Code: Slovakia
 1. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 2. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 3. Archív mesta Bratislavy

  • Bratislava City Archives
  • Slovakia
  • Markova 1, Bratislava
 4. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 5. Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

  • Slovak National Museum - Museum of Jewish Culture
  • Slovakia
  • Židovská ulica 17, Bratislava
 6. Archív mesta Košice

  • Košice City Archives
  • Slovakia
  • Kováčska 20, Košice
 7. Ústav pamäti národa

  • Nation´s Memory Institute
  • ÚPN
  • Slovakia
  • Miletičova 19 , P. O. Box 29, Bratislava
 8. Štátny archív v Bratislave

  • State Archive in Bratislava
  • Slovakia
  • Križkova 7, Bratislava
 9. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • ...
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 10. Archív Múzea Slovenského národného povstania

  • Slovak National Uprising Museum Archives
  • Slovakia
  • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
 11. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce
 12. Slovenský národný archív

  • Slovak National Archive
  • Slovakia
  • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
 13. Vojenský historický archív

  • Military History Archive
  • Slovakia
  • Krajná 27, Bratislava, Bratislavský kraj
 14. Štátny archív v Nitre

  • State Archive in Nitra
  • Slovakia
  • Novozámocká 273, Ivánka pri Nitre
 15. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Poprad
  • Štátny archív v Levoči - Pobočka Poprad (until 2015)
  • State Archive in Levoča: the Poprad Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Sobotské námestie 18-20, Poprad
 16. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Svidník

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Svidník
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Svidnik (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Svidnik Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Partizánska 625/12, Svidník
 17. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Považská Bystrica
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Považská Bystrica (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Považská Bystrica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Slovenských partizánov 1135/55, Považská Bystrica
 18. Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice

  • State Archive in Trenčín, workplace Archive Bojnice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Bojnice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Bojnice Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Tehelná18, Bojnice, Trenčiansky kraj
 19. Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

  • State Archive in Žilina, workplace Archive Liptovský Mikuláš
  • Štátny archív v Bytči - Pobočka Liptovsky Mikuláš (until 2015)
  • State Archive in Bytča: the Liptovský Mikuláš Branch (until 2015)
 20. Štátny archív v Trenčíne

  • State Archive in Trenčín
  • Štátny archív v Bratislave - pobočka Trenčín (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Trenčín branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kožušnícka 1, Trenčín