Country: Russia
 1. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края

  • State Archive of the Contemporary History of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 215, Stavropol, Stavropol kray
 2. Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области

  • State Archive of Social and Political History of Voronezh Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Ordzhonikidze 31, Voronezh, Voronezh oblast
 3. Государственный архив общественно-политической истории Курской области

  • State Archive of Social and Political History of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Chelyuskintsev 2, Kursk, Kursk oblast
 4. Государственный архив Орловской области

  • State Archive of Orel Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Leskova 24, Oryol, Oryol oblast
 5. Государственный архив Пензенской области

  • State Arkhiv of Penza Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Penzenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 7, Penza, Penza oblast
 6. Государственный архив Псковской области

  • State Archive of Pskov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Petrova 1, Pskov, Pskov oblast
 7. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)

  • State Archives of the Russian Federation
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoy Federatsyi (GARF)
  • GARF
  • Russia
  • ul. Bolshaya Pirogovskaya 17; ul. Berezhkovskoya 26, Moskva, Moscow
 8. Государственный архив Ростовской области

  • State Archive of Rostov Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • Voroshilovskii pr. 28, Rostov na Donu, Rostov oblast
 9. Государственный архив Смоленской области

  • State Archive of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • Nakhimova 29, Smolensk, Smolensk oblast
 10. Государственный архив Ставропольского края

  • State Archive of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Lomonosova 12, Stavropol, Stavropol kray
 11. Государственный архив Тверской области

  • State Archive of Tver Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Gorkogo 71a, Tver, Tver oblast
 12. Государственный архив Тульской области

  • State Archive of Tula Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tulskoy oblasti
  • Russia
  • pr. Lenina 44a, Tula, Tula oblast
 13. Государственный архив фонодокументов

  • State Sound Recordings Archives
  • Gosudarstvennyi arkhiv fonodokumentov
  • RGAFD
  • Russia
  • ul. 2-ya Baumanskaya 3, Moskva, Moscow
 14. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации

  • State Fond of Motion Pictures of Russian Federation
  • Gosudarstvennyi fond kinofilmov Rossiyskoy Federacyi
  • Gosfilmofond
  • Russia
  • mikroraion Belye Stolby, pr. Gosfilmofonda, Domodedovo, Moscow oblast
 15. Ленинградский областной Государственный архив в Выборге

  • Leningrad Oblast State Archive in Vyborg
  • Leningradskiy oblastnoy Gosudarstvennyi arkhiv v Vyborge
  • Russia
  • ul. Shturma 1, Vyborg, Leningrad oblast
 16. Научно-просветительный центр и Фонд «Холокост»

  • Nauchno-Prosvetitelnyi Tsentr i Fond Kholokost
  • Russian Research and Educational Holocaust Center
  • Центр "Холокост"
  • ...
  • Russia
  • ul. Sadovnicheskaya 52/45, Moskva, Moscow
 17. Научный архив Института Российской истории Российской академии наук

  • Scientific Archive of the Russian History Institute of the Russian Academy of Sciences
  • Nauchnyi arkhiv Instituta rossiyskoy istorii Rossiyskoy Akademii Nauk
  • Russia
  • ul. Dmitriya Ulyanova 19, Moskva, Moscow
 18. Национальный архив Республики Калмыкия

  • National Archive of the Republic of Kalmykia
  • Natsyonalnyi arkhiv Respubliki Kalmykia
  • Russia
  • ul. Pushkina 9a, Elista, Republic of Kalmykia
 19. Отделение документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области».

  • Contemporary History and Personnel Documents Department of the State Treasury Institution of the Pskov Oblast "State Archive of Pskov Oblast"
  • Otdelenye dokumentov noveyshey istorii i po lichnomu sostavu gosudarstvennogo kazyonnogo uchrezhdeniya Pskovskoy oblasti "Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti".
  • ODNILS GAPO
  • Russia
  • ul. Gospitalnaya 3, Pskov, Pskov oblast