Country: Serbia
 1. Историјски архив Сента

  • Historical Archives Senta
  • Istorijski arhiv Senta
  • Архивско средиште (Archival center, Arhivsko središte) 1950-1952
  • ...
  • Serbia
  • Glavni trg 1/II, Senta, Vojvodina
 2. Историјски архив Сомбор

  • Historical Archives Sombor
  • Istorijski arhiv Sombor
  • Архивско средиште (Archival center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • ...
  • Serbia
  • Trg cara Lazara 5, Sombor, Vojvodina
 3. Историјски архив Суботица

  • Istorijski arhiv Subotica
  • Historical Archives Subotica
  • Архивско подручје (Archival area, Arhivsko područje) 1946-1949
  • ...
  • Serbia
  • Trg Slobode 1/III, Subotica, Vojvodina
 4. Историјски архив у Панчеву

  • Historical Archives in Pančevo
  • Istorijski arhiv u Pančevu
  • Архивско подручје (Archival area, Arhivsko područje) 1946-1948
  • ...
  • Serbia
  • Nemanjina 7, Pančevo, Vojvodina
 5. Историјски архив у Пироту

  • Historical Archives in Pirot
  • Istorijski arhiv u Pirotu
  • Државни архив среза Пирот (State Archives of Pirot County) 1956-1991
  • ...
  • Serbia
  • Srpskih vladara 130 , Pirot
 6. Историјски архив у Смедереву

  • Historical Archives in Smederevo
  • Istorijski arhiv u Smederevu
  • Serbia
  • Kralja Petra Prvog 2, Smederevo
 7. Историјски архив Ужице

  • Historical Archives Užice
  • Istorijski arhiv Užice
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • ...
  • Serbia
  • Žička 17, Užice
 8. Историјски архив Шумадије, Крагујевац

  • Historical Archives of Šumadija, Kragujevac
  • Istorijski arhiv Šumadije, Kragujevac
  • Историјско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • ...
  • Serbia
  • Kragujevačkog oktobra 13, Kragujevac
 9. Међуопштински историјски архив Ваљево

  • Intercommunity Historical Archives Valjevo
  • Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • ...
  • Serbia
  • Pop Lukina 52, Valjevo
 10. Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

  • Intercommunity Historical Archives for City Čačak and Gornji Milanovac and Lučani Communities
  • Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani
  • Архивско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1955
  • ...
  • Serbia
  • Gospodar Jovanova 2, Čačak
 11. Међуопштински историјски архив, Шабац

  • Intercommunity Historical Archives, Šabac
  • Međuopštinski istorijski arhiv, Šabac
  • Историјско средиште (Archival Center, Arhivsko središte) 1948-1952
  • ...
  • Serbia
  • Vojvode Mišića 18a, Šabac
 12. Јеврејски историјски музеј, Архив

  • The Jewish Historical Museum, Archives
  • Jevrejski istorijski muzej, Arhiv
  • Serbia
  • 71a Kralja Petra St., Beograd
 13. Југословенска кинотека

  • Yugoslav Cinemateque
  • Jugoslovenska kinoteka
  • Централна кинотека при савезном предузећу „Звезда филм“ (Central cinemateque at federal enterprise „Zvezda film“
  • ...
  • Serbia
  • Knez Mihailova 19 , Belgrade