Country: Poland
 1. Centralne Archiwum Wojskowe

  • Central Military Archives, Warsaw
  • Poland
  • ul. Czerwonych Beretów bl. 124, Warszawa, województwo mazowieckie
 2. Archiwum Narodowe w Krakowie

  • The National Archive in Kraków
  • Poland
  • ul. Sienna 16, Kraków, województwo małopolskie
 3. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

  • Warsaw University Archive
  • Poland
  • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, województwo mazowieckie
 4. Archiwum Państwowe w Szczecinie

  • The State Archive in Szczecin
  • Poland
  • ul. Św. Wojciecha 13, Szczecin, województwo zachodniopomorskie
 5. Archiwum Państwowe w Warszawie

  • The State Archive in Warsaw
  • APW
  • Archiwum państwowe miasta stołecznego Warszawy [dawna nazwa]
  • ...
  • Poland
  • ul. Krzywe Koło 7, Warszawa, województwo mazowieckie
 6. Archiwum Państwowe w Płocku

  • The State Archive in Płock
  • Poland
  • ul. Kazimierza Wielkiego 9b, Płock, województwo mazowieckie
 7. Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej

  • The State Archive in Katowice: The Bielsko-Biała Branch
  • Poland
  • ul. Wapienicka 34/34a,, Bielsko-Biała, województwośląskie
 8. Archiwum Państwowe w Koszalinie

  • The State Archive in Koszalin
  • Poland
  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Koszalin, województwo zachodniopomorskie
 9. Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Słupsku

  • The State Archive in Koszalin: The Słupsk Branch
  • Poland
  • ul. W. Lutosławskiego 17, Słupsk, województwo pomorskie
 10. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

  • The State Archive in Bydgoszcz
  • Poland
  • ul. Dworcowa 65, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
 11. Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Pszczynie

  • The State Archive in Katowice: The Pszczyna Branch
  • Poland
  • ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna, województwo śląskie
 12. Archiwum Państwowe w Łodzi

  • The State Archive in Łódź
  • Poland
  • plac Wolności 1, Łódź, Województwo łódzkie
 13. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

  • Ossoliński National Institute
  • Poland
  • ul. Szewska 37, Wrocław, województwo dolnośląskie
 14. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Poznań- Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Rolna 45a, Poznań, Województwo wielkopolskie
 15. Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Szczecinku

  • The State Archive in Koszalin: The Szczecinek Branch
  • Poland
  • ul. Parkowa 3, Szczecinek, województwo zachodniopomorskie
 16. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Lublin - Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Szewska 2, Lublin, Województwo lubelskie
 17. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Łódź- Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, Łódź, województwołódzkie
 18. Archiwum Państwowe w Siedlcach

  • The State Archive in Siedlce
  • Poland
  • st. Kosciuszko 7, Siedlce, województwo mazowieckie
 19. Archiwum Państwowe w Gdańsku - Oddział w Gdyni

  • The State Archive in Gdańsk: The Gdynia Branch
  • Poland
  • ul. Handlowa 11, Gdynia, województwo pomorskie
 20. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Szczecin - Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, OBUiAD
  • Poland
  • ul. K. Janickiego 30, Szczecin, Województwo zachodniopomorskie