Country Code: Czech Republic
 1. Státní okresní archiv Hradec Králové

  • State District Archive Hradec Králové
  • Czech Republic
  • Škroupova 695, Hradec Králové, Královéhradeckýkraj
 2. Státní okresní archiv Cheb

  • State District Archive Cheb
  • Czech Republic
  • Františkánské náměstí14, Cheb, Karlovarskýkraj
 3. Federace židovských obcí v České republice

  • Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
 4. International Organization for Migration

  • IOM
 5. Archiv Ministerstva zahraničních věcí

  • Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
 6. Národní archiv

  • The National Archives
  • 1954-10-01/2004-12-31 Státní ústřední archiv
  • NA
  • Czech Republic
  • Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, Praha
 7. Nadační fond obětem holocaustu

  • Endowment Fund for Victims of the Holocaust
  • Foundation for Holocaust Victims
 8. Archiv města Ostravy

  • Ostrava City Archives
  • Archiv der Stadt Ostrava
  • AMO
  • ...
 9. Archiv města Plzně

  • Plzeň City Archives
  • Stadtarchiv Pilsen
 10. Archiv města Brna

  • Brno City Archives
  • Archiv der Stadt Brünn
  • AMB
 11. Archiv města Ústí nad Labem

  • Ústí nad Labem City Archives
  • Archiv der Stadt Aussig
 12. Národní Filmový Archiv

  • National Film Archive
 13. Archiv hlavního města Prahy

  • Prague City Archives
 14. Státní oblastní archiv v Zámrsku

  • State Regional Archive in Zámrsk
 15. Židovské muzeum v Praze

  • Jewish Museum in Prague
 16. Státní oblastní archiv v Praze

  • State Regional Archive in Prague
 17. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

  • State District Archive of Břeclav in Mikulov
 18. Zemský archiv v Opavě

  • Land Archives in Opava
  • Landesarchiv in Troppau
  • ZAO
 19. Památník Terezín

  • Terezin Memorial
  • Czech Republic
  • Principova alej 304, Terezín, Ústecký kraj
 20. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky

  • Masaryk Institute and Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic