Authorities

Displaying items 1 to 20 of 31
Language of Description: Romanian
 1. Директорат внутренних дел Бессарабии

  • Directorate of Internal Affairs of Bessarabia
 2. Жандармскии легион, секции и посты Сорокского уезда

  • Zhandarmskii legion, sectsii i posty Sorokskogo uezda

  După 1918, pe teritoriul Basarabiei au fost deschize diviziunele de jandarmerie, care aveau funcţii de poliţie rurală. Diviziunele de jandarmerie din Basarabia se subordonau Jandarmeriei Române, cu sediul la Bucureşti. Ministrul Afacerilor Interne, prefecţii judeţului şi administratorii localităţilor aveau dreptul să folosească regimentele de jandarmi şi batalioanele pentru a înăbuşi revoltele maselor. Potrivit Legii din 24 ianuarie 1929 despre reorganizarea jandarmeriei rurale confirmată de Regulamentul şi Codul din 16 martie 1931 jandarmeria a fost demilitarizată şi se subordona Ministeru...

 3. Жандармскии легион и посты Оргеевского уезда

  • Zhandarmskii leghion i posty Orgeevskogo uezda

  După 1918, pe teritoriul Basarabiei au fost deschize diviziunele de jandarmerie, care aveau funcţii de poliţie rurală. Diviziunele de jandarmerie din Basarabia se subordonau Jandarmeriei Române, cu sediul la Bucureşti. Ministrul Afacerilor Interne, prefecţii judeţului şi administratorii localităţilor aveau dreptul să folosească regimentele de jandarmi şi batalioanele pentru a înăbuşi revoltele maselor. Potrivit Legii din 24 ianuarie 1929 despre reorganizarea jandarmeriei rurale confirmată de Regulamentul şi Codul din 16 martie 1931 jandarmeria a fost demilitarizată şi se subordona Ministeru...

 4. Жандармская секция и посты Бельцкого уезда

  • Zhandarmskii leghion i posty Bel'tskogo uezda

  După 1918, pe teritoriul Basarabiei au fost deschize diviziunele de jandarmerie, care aveau funcţii de poliţie rurală. Diviziunele de jandarmerie din Basarabia se subordonau Jandarmeriei Române, cu sediul la Bucureşti. Ministrul Afacerilor Interne, prefecţii judeţului şi administratorii localităţilor aveau dreptul să folosească regimentele de jandarmi şi batalioanele pentru a înăbuşi revoltele maselor. Potrivit Legii din 24 ianuarie 1929 despre reorganizarea jandarmeriei rurale confirmată de Regulamentul şi Codul din 16 martie 1931 jandarmeria a fost demilitarizată şi se subordona Ministeru...

 5. Претуры и примарии Хотинского уезда

  • Pretura and primarias of Hotin district
 6. Сорокская уездная префектура

  • Soroca district prefecture
 7. Оргеевская уездная префектура

  • Оргеевская уездная префектура
 8. Кагульская уездная префектура

  • Cahul district prefecture
 9. Кишиневский уездный сельскохозяйственный совет

  • Chisinau District Agricultural Council
 10. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
 11. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate
 12. Бессарабский областной инспекториат жандармерий

  • Bessarabskii oblastnoi inspecktoriat zhandarmerii
 13. Комратскии Комиссариат Полиции

  • Komratskii Komissariat Politsii

  Comisariatul poliției Comrat avea în subordinea sa 3 secții: Secția Administrativă; Secția Siguranță; Secția Judiciară. Statele de personal al Comisariatului poliției Comrat: 1 comisar, care conducea Comisariatul; 2 ajutori ai comisarului, 2 agenți de poliție, telefonistul, șeful secției, 10 polițiști și curierul.

 14. Резинскии Комиссариат Полиции

  • Rezinskii Komissariat Politsii

  Comisariatul poliției Rezina avea în subordinea sa 3 secții: Secția Administrativă; Secția Siguranță; Secția Judiciară. Statele de personal al Comisariatului poliției Rezina: 1 comisar, care conducea Comisariatul; 2 ajutori ai comisarului, 2 agenți de poliție, telefonistul, șeful secției, 10 polițiști și curierul.

 15. Лапушнянская уездная префектура

  • Lapusna district prefecture
 16. Сорокская городская примэрия

  • Сорокская городская примэрия
 17. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry
 18. Лапушнянская уездная финансовая администрация

  • Лапушнянская уездная финансовая администрация
 19. Сорокская уездная палата торговли и промышленности

  • Soroca District Chamber of Commerce and Industry
 20. Леовский Комиссариат Полиции

  • Leovskii Komissariat Politsii

  Comisariatul poliției Leova avea în subordinea sa 3 secții: Secția Administrativă; Secția Siguranță; Secția Judiciară. Statele de personal al Comisariatului poliției Leova: 1 comisar, care conducea Comisariatul; 2 ajutori ai comisarului, 2 agenți de poliție, telefonistul, șeful secției, 10 polițiști și curierul.